Urlop macierzyński 2015 – sprawdź podstawowe informacje

autor: Agata Cygan - Kukla | 04.02.2015

O urlopie macierzyńskim w ostatnim czasie stało się dość głośno. Tymczasem, jak się okazuje, w jego kwestii niewiele się zmieniło. Przeczytajcie!

Dla kogo?

Urlop macierzyński to świadczenie, przysługujące każdej matce – pracownicy, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Nie przysługuje ono w przypadku zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych – o dzieło czy zlecenie.

Urlop macierzyński można podzielić na dwie części: podstawowy (20 tyg.) oraz dodatkowy (6 tyg). 14 tyg. urlopu podstawowego jest zarezerwowane dla matki. Po ich wykorzystaniu, resztę urlopu macierzyńskiego może przejąć ojciec dziecka (6 tyg.) Urlop dodatkowy może wykorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, ale w danym przypadku tylko jedno z nich (nie mogą pobierać urlopu oboje).

Kiedy?

Podstawowy urlop macierzyński rozpoczyna się w momencie urodzenia dziecka i trwa przez kolejne, następujące po sobie tygodnie – nie można go podzielić na części i wykorzystać w innym terminie. Można jednak zdecydować się na skorzystanie z części urlopu jeszcze przed narodzinami (6 tyg.) – wówczas jest on kontynuowany po porodzie, ale pomniejszony o część wykorzystaną wcześniej.

Jak długo?

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego to:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwójki dzieci,
  • 2 tygodnie – w przypadku każdego kolejnego dziecka.

W mediach w ostatnim czasie dość powszechny stał się termin „roczny urlop macierzyński”. Warto jednak zaznaczyć, że jest to termin umowny. Na wspomniany rok składają się bowiem: podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński (możliwość wykorzystania przez ojca lub matkę) oraz urlop rodzicielski (możliwość wykorzystania przez ojca lub matkę), co łącznie daje 52 tygodnie urlopu (rok). 6 tygodni urlopu dodatkowego można podzielić na maksymalnie dwie części, trwające co najmniej tydzień, zaś 26-tygodniowy urlop rodzicielski należy wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, trwających co najmniej po osiem tygodni.

Jak się o niego starać?

By otrzymać podstawowy urlop macierzyński, nie trzeba składać żadnego wniosku – jest on przyznawany automatycznie, z tytułu urodzenia dziecka. Inaczej jest w przypadku urlopu dodatkowego, o który trzeba wnioskować u pracodawcy.

Warto jednak zaznaczyć, że jeśli matka bądź oboje rodzice chcą – oprócz urlopu macierzyńskiego – skorzystać z urlopu rodzicielskiego, także muszą złożyć stosowny wniosek. W tym wypadku ważny okazuje się moment podjęcia decyzji o długości planowanego urlopu. Jeśli wiedzą, że chcą skorzystać z całości uprawnienia (20 tygodni macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego i 26 tygodni rodzicielskiego), najlepiej złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed spodziewaną datą porodu, bo wpływa to na wysokość wynagrodzenia za czas urlopu.

atopowe zapalenie skóry u dzieci

Wynagrodzenie

Podstawowy urlop macierzyński jest urlopem pełnopłatnym. Za jego okres pracownica otrzymuje wynagrodzenie w postaci tzw. zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop lub z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące (jeżeli urlop rozpocznie się przed upływem tego okresu).

Inne zasady obowiązują w kwestii sześciu tygodni urlopu dodatkowego oraz urlopu rodzicielskiego. Wysokość wynagrodzenia pobieranego w tym okresie może wynosić 80 lub 60 proc, w zależności od momentu, w którym rodzice poinformują, w jaki sposób chcą wykorzystać urlop.

Jeśli od razu wiedzą, że skorzystają z całości (6 tygodni dodatkowego i 26 tygodni rodzicielskiego), wówczas za ten okres przysługuje im 80 proc. wynagrodzenia (wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed spodziewaną datą porodu). Jeśli poinformują o tej decyzji później – po wykorzystaniu urlopu podstawowego, ich wynagrodzenie wyniesie jedynie 60 proc. podstawowego. Podobnie w przypadku, gdy nie zdecydują się na wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu.

Gdyby po deklaracji, skorzystania z pełnego wymiaru urlopu rodzice chcieli się z niej wycofać, wówczas przysługuje im wyrównanie dotychczas pobieranego 80-procentowego zasiłku do wysokości 100 proc.


@ śledź nas na instagramie
powrót do góry