Program 500 plus. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

autor: Agnieszka Gałczyńska | 04.05.2016

Świadczenia finansowe z programu 500 plus dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców. Na dodatkowe pieniądze co miesiąc mogą liczyć też opiekunowie prawni dziecka, dopóki to nie ukończy 18 roku życia. Za wypłacanie świadczeń odpowiedzialna jest gmina.

Dla kogo?

500 zł miesięcznie (netto) na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze dziecko w przypadku, kiedy dochód nie przekracza 800 zł netto (jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium do wypłaty świadczenia wzrasta do 1200 zł na osobę) na osobę w rodzinie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Dodatkowe zasilenie domowego budżetu przysługuje małżeństwu, parze niepozostającej w związku prawnym, osobom samotnie wychowującym dziecko, a także rodzinom zastępczym i patchworkowym. Do pomocy ze strony rządu mają także prawo Polacy mieszkający za granicą chyba, że pobierają świadczenia w kraju, w którym mieszkają.

Od kiedy?

Świadczenia wychowawcze są przyznawane od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku. Jeżeli wniosek został złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy to rodzina dostanie stosowne wyrównanie.Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku.

Jak dostać?

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć odpowiedni wniosek (raz w roku). Można to zrobić przez internet (Platforma Empatia, PUE ZUS, ePUAP, elektroniczne systemy bankowe), drogą pocztową lub osobiście w gminie.

We wniosku należy wypełnić dane osobowe rodzica oraz dziecka, na które ma zostać wydane świadczenie. Do dokumentu musi zostać dołączony akt urodzenia dziecka, a w przypadku opiekunów wyrok sądu stwierdzających jego przysposobienie. Jeśli rodzice starają się o otrzymanie 500 zł na pierwsze dziecko, razem z wnioskiem składają także zaświadczenie o dochodach.

500 plus

Banki, które dołączyły do programu 500 plus:

PKO BP, Inteligo, Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, FM Bank PBP S.A

Sprawdź:

Banki, które mają dołączyć do programu 500 plus:

Getin Bank, Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Handlowy, Deutsche Bank, Credit Agricole, Bank Ochrony Środowiska, Banki Spółdzielcze SGB, Eurobank, Bank Pocztowy, Bank BPS

Kto będzie wypłacał pieniądze?

Świadczenia będzie wypłacać gmina. Pieniądze trafią przelewem na konto rodziców lub można będzie je odebrać w kasie urzędu albo ośrodka pomocy społecznej. Pieniądze z programu 500 plus nie zostaną wliczane do dochodu, kiedy rodzina będzie się starać o świadczenia z innych systemów wsparcia (pomoc społeczna, alimenty, dodatki mieszkaniowe).

Zobacz też: Nowe świadczenia rodzicielskie od 2016 roku

Czy świadczenia będą kontrolowane?

Jak zapowiada rząd pieniądze z programu 500 plus można przeznaczyć na dowolne wydatki, ponieważ nie stworzono kryteriów, które miałyby ograniczać ich dysponowanie. Jednak wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeśli osoba uprawniona nie odbierze go przez trzy miesiące lub odmówi udzielenia informacji ważnych dla programu.

500 plus2

Jeśli do gminy dotrą informacje o marnotrawieniu pieniędzy, urzędnik przeprowadzi wywiad środowiskowy, a organ może zdecydować o przekazaniu świadczenia w formie rzeczowej lub opłacania usług (żłobek, zajęcia dodatkowe). Jeśli pieniądze będą pobrane nienależnie trzeba będzie je zwrócić z odsetkami.

Kto nie dostanie 500 plus?

Na dodatkowe świadczenia nie może liczyć dziecko, które:

  • pozostaje w związku małżeńskim
  • ma prawo do świadczenia na własne dziecko
  • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom dziecka)

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry