Prawne konsekwencje nieszczepienia dzieci

autor: Agata Cygan - Kukla | 17.06.2015
Prawne konsekwencje nieszczepienia dzieci

Istnieje wiele powodów, dla których rodzice decydują się zrezygnować ze szczepień ochronnych. Pomijając ich zasadność, sprawdźmy, jakie konsekwencje czekają na takich rodziców.

Zapewnienie swoim dzieciom szczepień obowiązkowych jest – jak można wywnioskować z samej ich nazwy – obowiązkiem rodziców. Wynika on z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która mówi, że: osoby przebywające na terytorium RP są zobowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Zgodnie z ustawą, od szczepień tych może zwolnić jedynie zaświadczenie lekarza specjalisty.

Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że nie istnieje żaden przepis, zgodnie z którym niezaszczepienie dziecka miałoby się wiązać z jakąkolwiek karą.

Wprawdzie taki zapis istniał jeszcze do niedawna (2008 r.), ale został usunięty w związku z nowelizacją ustawy. Obecnie, ustawa o szczepieniach mówi, że przymus można stosować wyłącznie w przypadku osoby cierpiącej na chorobę zakaźną bądź takiej, co do której istnieje podejrzenie lub rozpoznanie choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób. Jak to więc jest – czy możemy „bezkarnie” nie szczepić naszych dzieci?

Konsekwencje prawne nieszczepienia

Jednostką, która próbuje egzekwować rodzicielski obowiązek jest Sanepid. W celu przypomnienia o nim zapominalskim rodzicom (których decyzja zwykle niewiele ma wspólnego z pamięcią), wysyła przypomnienia oraz wezwania do zaszczepienia, za lekceważeniem których idzie decyzja, nakazująca poddanie dziecko szczepieniu i pociągająca za sobą karę grzywny.

Zdarza się i tak, że Sanepid nakłada na rodziców karę bez wcześniejszych ostrzeżeń – rodzice otrzymują wezwanie do zaszczepienia dziecka z informacją, że jeśli w określonym terminie nie dopełnią swojego obowiązku, grozi im kara grzywny (założenie, że skoro przepisy ustanawiają obowiązek szczepienny, niepoddanie się mu powinno być karane). Kara taka nie jest jednorazowa – stosuje się ją aż do momentu wykonania rodzicielskiego obowiązku, a jednorazowo może wynosić 200-500 zł (wysokość jest ustalana indywidualnie).

Łączna kara grzywny nie może przekroczyć 50 tys. zł.

rodzice

Jakie kroki mają do dyspozycji rodzice, którzy upierają się przy swojej odmownej decyzji? Mogą się odwołać do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który – jak można się spodziewać, podtrzyma wydaną przez Sanepid decyzję. Wówczas pozostaje im jeszcze Wojewódzki Sąd Administracyjny. Rodzice często stosują tego rodzaju odwołania twierdząc, że Sanepid nie ma realnego prawa nakładać na nich żadnych kar.

Warto jednak zauważyć, że ma je Wojewoda. Powiadomiony przez inspektora sanitarnego, który występuje do niego z wnioskiem o nałożenie kary finansowej, jest uprawniony do karania rodziców za niedopełnienie obowiązku szczepiennego (zdanie Naczelnego Sądu Administracyjnego). Za brak wykonania szczepienia w wyznaczonym przez niego terminie mogą pójść nie tylko kary pieniężne, ale także wizyta komornika oraz ograniczenie praw rodzicielskich.

Uwaga! Grzywna może zostać nałożona tylko w sytuacji, kiedy rodzic świadomie odmawia zaszczepienia dziecka. Jeśli do szczepienia w ustalonym terminie nie doszło z innych względów, np. przez nieuwagę rodziców, wówczas Sanepid nie wyciąga wobec nich żadnych konsekwencji.


@ śledź nas na instagramie
powrót do góry