Nie jesteście małżeństwem – jakie macie prawa do wiedzy o zdrowiu dziecka?

autor: Agnieszka Gałczyńska | 11.04.2016

Kiedy dziecko zostaje skierowane do szpitala, sytuacja jest wyjątkowo trudna zarówno dla malucha, jak i jego rodziców. Pozostając w wolnym związku, opiekunom maleństwa nie przysługuje pełne prawo do wiedzy o stanie dziecka.

Udzielanie informacji jest uregulowane prawnie

Lekarz w szpitalu ma obowiązek udzielenia (uznanym prawnie) rodzicom dziecka informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu choroby, możliwych metodach leczenia, konsekwencjach i ewentualnych działaniach niepożądanych, które mogą wystąpić w trakcie leczenia, wynikach przeprowadzonego leczenia i rokowaniu. Obowiązkiem opieki medycznej jest przekazanie informacji w przystępny sposób. Dotyczy to także pielęgniarek i personelu medycznego. Wszystko jest uregulowane prawnie w ustawie o zawodach lekarza i dentysty z 5 grudnia 1996 roku.

Kto ma prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka?

Według prawa dziecko, które pochodzi spoza związku małżeńskiego, formalnie nie ma ojca. Prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka maja wyłącznie prawni rodzice lub opiekunowie ustanowieni przez sąd rodzinny. Matka malucha może upoważnić inne osoby do uzyskiwania informacji o dziecku – w tym przypadku ojca malucha. Prawo do informacji ma także dziecko, jeśli ukończyło 16 lat, a wiedza ta jest mu potrzebna do prawidłowego leczenia w szpitalu.

Zobacz: Opieka nad chorym dzieckiem a wysokość wynagrodzenia z pracy

W przypadku pacjentów młodszych lekarz informuje je o diagnozie i terapii oraz musi wysłuchać ich zdania. Jeśli pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji lekarz udzieli informacji osobie sprawującej stała opiekę nad pacjentem, czyli osobie bliskiej. Ale jest to jedyny przypadek, kiedy informacja o dziecku zostanie udzielona osobie postronnej bez zgody pacjenta.

Nie jesteście małżeństwem – jakie macie prawa do wiedzy o zdrowiu dziecka

Co zrobić, aby partner mógł uzyskać informacje o zdrowiu dziecka?

Warto wcześniej zastanowić się nad sytuacją, kiedy pozostajecie w wolnym związku, a oboje chcecie mieć pełne prawa do informacji o stanie zdrowia dziecka. Dzięki temu w przypadku pobytu malucha w placówce medycznej oboje będziecie mogli uzyskać informacje o diagnozie i terapii. Najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie oświadczenia o pochodzeniu dziecka, zaraz po jego urodzeniu. Formalności należy dokonać w rejestracji szpitala przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W takim przypadku ojciec składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa, a matka potwierdza, że mężczyzna, który uznał ojcostwo jest faktycznym ojcem dziecka.

Jakie prawa mają rodzice dziecka przebywającego w szpitalu?

Pełnoprawni opiekunowie oprócz możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka, mogą także: wyrazić zgodę na hospitalizację malucha (przyjęcie dziecka do szpitala odbywa się za zgodą rodzica), wyrazić zgodę na postępowania medyczne, być obecnym przy udzielaniu świadczeń medycznych, przebywać z dzieckiem (rodzica nie obowiązują godziny odwiedzin), wypisać dziecko (nie wyrazić zgody na leczenie). Jeśli rodzic z jakiegoś powodu chce przenieść potomka do innej placówki może zażądać wydania oryginału dokumentacji medycznej oraz wypożyczyć historię choroby dziecka.

Przeczytaj też: Dziecko w szpitalu – kiedy należy się odszkodowanie?

Pobyt malucha w szpitalu i oddanie go pod całkowitą opiekę lekarzy i pielęgniarek, czyli osób obcych budzi w nas lęk i niepokój. Nie wiemy, czy możemy w pełni zaufać specjalistom, nie znamy także specyfikacji pracy w jednostce medycznej i nie mamy pewności, czy mały pacjent będzie miał zapewnioną stała opiekę medyczną. Dlatego o uregulowaniu kwestii prawnych związanych z pochodzeniem dziecka warto zadbać wcześniej.

 


@ śledź nas na instagramie
powrót do góry