Opieka nad chorym dzieckiem a urlop wypoczynkowy

autor: Agata Cygan - Kukla | 08.02.2016

Czy jeśli w trakcie ferii twoje dziecko dopadnie choroba, masz prawo do „odzyskania” urlopu? Sprawdź!

Urlop wypoczynkowy a chore dziecko

Jeśli w trakcie trwającego wyjazdu wakacyjnego twoje dziecko się rozchoruje, wówczas nie masz prawa do przerwania urlopu na rzecz skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na dziecko – opiekujesz się chorym dzieckiem w ramach swojego urlopu wypoczynkowego. Za okres takiej opieki nad dzieckiem nie należy ci się także zasiłek opiekuńczy, ponieważ zachowujesz w tym czasie pełne prawo do normalnego wynagrodzenia (wynagrodzenie urlopowe w wysokości 100 procent normalnego wynagrodzenia).

Choroba dziecka przed rozpoczęciem urlopu

Inaczej jest w sytuacji, gdy dziecko zachoruje przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku należy się odwołać do zapisu kodeksu pracy mówiącego, że jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. By móc zrezygnować z rozpoczęcia urlopu w danym terminie wystarczy więc, że przedstawisz pracodawcy zwolnienie lekarskie na dziecko (choroba dziecka jako przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy).

Jeśli nie jest możliwa zupełna rezygnacja z urlopu w danym okresie (np. konieczność obsadzenia stanowisk w sezonie urlopowym), wówczas te dni zwolnienia lekarskiego, które zazębiają się z urlopem wypoczynkowym, można wykorzystać w innym terminie, ustalonym z pracodawcą.

Kiedy można „odzyskać” urlop wypoczynkowy?

Istnieją jednak sytuacje, kiedy można się starać o odzyskanie części urlopu wypoczynkowego, a zalicza się do nich: czasową niezdolność do pracy wskutek choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlop macierzyński/ojcowski. Wówczas pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu w terminie późniejszym.

Niestety, wymienione przesłanki stanowią katalog zamknięty, a to wyraźnie podkreśla, że zaistnienie innych okoliczności, jak np. wspomniana choroba dziecka, nie przerywa urlopu wypoczynkowego.


@ śledź nas na instagramie
powrót do góry