Objawy somatyczne, nerwicowe i emocjonalne nerwicy lękowej. Jak rozpoznać i leczyć nerwicę lękową?

17.09.2018
Objawy somatyczne, nerwicowe i emocjonalne nerwicy lękowej

Osoby żyjące we współczesnych cywilizacjach są narażone na bardzo dużą ilość bodźców napływających z zewnątrz oraz żyją pod dużą presją czasu i oczekiwań. Obecnie odnotowuje się coraz większą ilość osób zmagającą się z problemami natury psychicznej. I nie mamy tutaj na myśli chorób psychicznych czy zaburzeń, a zbierających coraz to większe żniwo depresjach i nerwicach. Wśród nich najczęściej występuje nerwica lękowa – zakłada się, że obejmuje aż 2% populacji. Warto wiedzieć jakie są objawy nerwicy lękowej i jak leczyć nerwice.

Jak poradzić sobie z nerwicą lękową?

Nerwica lękowa jest zaliczana do uogólnionych zaburzeń lękowych. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 opisuje ją jako uogólniony i uporczywy lęk niezwiązany z żadnymi określonymi sytuacjami zewnętrznymi (lęk „wolnopłynący”). Dodatkowo opisuje jakie są objawy nerwicy lękowej: Należą do nich skargi na stałe uczucie zdenerwowania, drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone bicie sercauczucie ucisku w nadbrzuszu. Pacjent często wypowiada obawy, że on sam lub ktoś z jego bliskich wkrótce zachoruje lub będzie miał wypadek. Prawdopodobnie wiele osób mogłoby się utożsamić z powyższym opisem dlatego warto przybliżyć szczegółowo jakie są objawy nerwicy lękowej i jak leczyć nerwice.

Nerwica lękowa objawy psychologiczne

Nerwica lękowa może być zdiagnozowana tylko wtedy, gdy jej symptomy utrzymują się z różnym nasileniem przez okres co najmniej pół roku. Wśród psychicznych objawów nerwicy można zaobserwować przede wszystkim nasilające się i niczym nieuzasadnione obawy, a także ciągłe oczekiwanie nieszczęścia oraz nadmierne zamartwianie się. Dodatkowo występują zaburzenia snu – najczęściej pod postacią koszmarów sennych, gdzie osoba cierpiąca na nerwicę wybudza się w środku nocy i nie potrafi ponownie zasnąć. Często pojawiają się zaburzenia łaknienia oraz problemy z koncentracją uwagi. Typową cechą osób dotkniętych nerwicą lękową jest brak możliwości zrelaksowania się, przebywanie w stanie ciągłej czujności wynikającej z chęci pozostawania w stanie gotowości w przypadku faktycznego wystąpienia zagrożenia. Konsekwencją pozostawania w ciągłym napięciu są występujące od czasu do czasu ataki agresji, czy impulsywne zachowania. Wynikają z potrzeby rozładowania wciąż gromadzonego lęku oraz napięcia. Warto dodać, że objawy nigdy nie ustępują, a jedynie zmniejsza się ich natężenie w zależności od sytuacji życiowej osoby dotkniętej nerwicą lękową.

Objawy nerwicy lękowej

Objawy nerwicy lękowej

Nerwica lękowa objawy fizyczne

Nerwica lękowa niesie za sobą również objawy natury fizycznej, które poniekąd są powiązane z objawami psychicznymi. Wśród objawów somatycznych można wyróżnić napięcie mięśniowe wynikające z ciągłego pozostawania w stanie gotowości i braku możliwości relaksu. Odnotowuje się również przyspieszenie pracy serca i spłycenie oddechu – jest to naturalna reakcja układu współczulnego odpowiedzialnego za mobilizację organizmu w sytuacji zagrożenia. Z działania tego układu wynika również uczucie suchości w ustach – organizm redukuje wydzielanie śliny, która staje się niezwykle gęsta. Występują również zaburzenia układu pokarmowego i moczowo-płciowego, w tym częstomocz będący efektem nieustająco działającego stresu. Osoby, których dotknęła nerwica lękowa odczuwają nadmierne pocenie się, mrowienie lub drętwienie kończyn, a także cierpią na częste biegunki.

Nerwica lękowa przyczyny

Wiedząc już jakie są objawy nerwicy lękowej warto zastanowić się nad jej etiologią. Przyczyny nerwicy lękowej nie są jednoznacznie określone. Dotychczas były traktowane jako objaw współwystępujący w zaburzeniach osobowości, uzależnieniach i depresjach. Obecnie, zauważając stale rosnącą ilość dotkniętych nią osób, które jednocześnie nie cierpią na inne dolegliwości, zaczęto poświęcać nerwicy lękowej większą uwagę. Nauka nie dopatruje się czynnika genetycznego w powstawaniu nerwic lękowych. Częściej przyczyną okazują się być przyczyny środowiskowe – jeśli któreś z rodziców cierpi na zaburzenia lękowe, dziecko chłonie nacechowany lękiem sposób patrzenia na świat. Dodatkowo do wystąpienia nerwicy lękowej mogą przyczynić się cechy osobnicze danego człowieka – jego stopień wrażliwości i emocjonalności. Nie bez znaczenia są również przebyte traumy i trudne doświadczenia.

Jak leczyć nerwicę lękową

Zazwyczaj nerwice lękowe przybierają łagodną formę, którą leczy się psychoterapią. W zależności od źródła lęku poleca się zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej, lub psychodynamicznej. Ta pierwsza opiera się na oduczeniu pacjenta niechcianych reakcji i zastąpienie jej innymi, pożądanymi. Drugi rodzaj terapii trwa znacznie dłużej, ale pozwala na poznanie źródła nerwicy przepracowanie problemu. Dodatkowo zaleca się wspieranie terapii stosowaniem technik relaksacyjnych mających na celu osiągnięcie stanu relaksacji oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego i poprawienie jakości snu. W trudnych przypadkach warto włączyć leczenie farmakologiczne oparte o środki przeciwdepresyjne – jednak ze względu na możliwość uzależnienia nie poleca się korzystać z kuracji jeśli nerwica lękowa nie uniemożliwia codziennego funkcjonowania.


@ śledź nas na instagramie
powrót do góry